петък, 10 март 2017 г.

КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ЗА 2017 ГОДИНАЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ ОТ СЕВЛИЕВСКИЯ КРАЙ

ИЗДАТЕЛСТВО  "М-Прес" ООД, 2017, Севлиево
ISBN 978-954-8455-82-4
petkon@abv.bg
                                        


      Предлаганият сборник представлява пъстра картина от документални откъси из краеведската литература за Севлиевския край, в които увлекателно са разказани множество предания и легенди. Извадките са групирани в тринадесет раздела и дават реална представа за това безценно устно народно творчество. Както ще се убедят читателите повечето от записаното датира от появата на османците в родния край, събитие което е оставило дълбоки следи в съзнанието на хората и е изтрило от паметта им спомените за миналия живот, живота преди завоеванието.

      Повечето от селищата на Севлиевско все още нямат написани истории и поради тази причина не са издирени и записани много от все още помнещите се и разказващите се предания и легенди, носители на които са възрастните хора. Цялостното проучване на тази съкровищница от народна мъдрост предстои и е важна задача на местните историци.
      Съставител на сборника е Петко Недялков, който е и автор на свързващите текстове и кратките коментари.Няма коментари:

Публикуване на коментар